Tenis

TE.fw

Zápis z volební členské schůze tenisového oddílu (klubu)

konané dne 10.10.2014 v 18.00 ve sportovní hale TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

přítomno:     8 členů….členská schůze TK je usnášeníschopná 28,57%

program :    1.) činnost oddílu v uplynulém období

Bylo dosaženo velkého úspěchu v soutěži veteránů v meziokresním přeboru II., kde se nám podařilo po hubených letech zvítězit bez jediné prohry a to zvláště zásluhou nového člena Pavla Šetky. Dále za nás hráli Karel Kučera, Petr Doubek ,Jan Červinka, Petr Štens a Mirek Bouda . Všem blahopřejeme k postupu do I.Třídy přeboru.

Neméňe velkou radost máme z toho, že se nám podařilo o prázdninách uspořádat týdenní tenisový kemp pro mládež, kterého se zúčastnilo celkem 13 dětí z toho 8 z Rokytnice. Účastníci i rodiče byli nadšeni a dožadují se pokračování, bohužel stále hledáme trenéra na plný úvazek!! Kurz vedl P. Doubek a P. Šetka

V září jsme pak uspořádali již 7.ročník turnaje ROKYTNICE OPEN kterého se zúčastnilo 19 hráčů včetně jedné ženy . Loňský titul obhájil Michal Svoboda z Berouna po výhře nad Karlem Kučerou z Rokytnice. Vítěz se pak mimo jiné radoval i z hlavní ceny jíž byl víkendový pobyt v penzionu Helena pro celou rodinu v libovolném termínu.

                       2.) volba předsedy TK

Na tento post byl jediný kandidát P.Doubek

hlasování:     pro 8, proti 0, zdržel se 0

                       3.) volba delegátů na konferenci TJ 21.11.2014

Navrženi byli: Doubek, Navrátilová a Vrdlovcová , jako náhradníci Bulušek st., Škoda a Šetka.

hlasování:     pro 8, proti 0, zdržel se 0

                       4.) volba kandidátů do výboru TJ a kontrolní komise TJ

Navrženi byli do výboru TJ: Beran Jaromír ing., Prokeš Jan a Erlebach Zdeněk                                            do kontrolní komise Vrdlovcová Jaroslava, Martinková Eva a Škoda Aleš

hlasování:     pro 8, proti 0, zdržel se 0

diskuze:         volná diskuze o současné situaci ve Spartaku a.s., o nutnosti hledat trenéra pro mládež . Brigády na údržbu kurtů budou vyhlášeny předsedou , poté možnost potvrzení brigádnických hodin.

                      

V Rokytnici nad Jizerou dne 10.10.2014                              zapsal: předseda TK P. Doubek

Vyhledávání

mesto rokytnice

Ministerstvo školství a mládeže

MŠMT podporuje sportovní činnost dětí a mládeže.

Liberecký kraj

Činnost TJ je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje

Česká unie sportu