Klub českých turistů

KCT.fw

POZVÁNKA

Na výroční schůzi KČT, odboru TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu turistiky TJ Spartak Rokytnice n. Jiz.

Termín: Sobota 01.12.2018 od 16:00 hodin, od 15:30 hodin se vybírají členské příspěvky KČT na rok 2019. Kde: Restaurace U Mojmíra v Horní Rokytnici n. Jiz.

Program:

 1. Zahájení schůze
 2. Schválení programu schůze
 3. Volba řídícího schůze
 4. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 5. Ocenění zasloužilých členů KČT a jubilantů
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Zpráva o činnosti KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu turistiky TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. (dále jen KČT a oddílu TJ)
 8. Zpráva značkařů
 9. Zpráva o hospodaření KČT a oddílu TJ
 10. Zpráva kontrolní komise KČT
 11. Návrh rozpočtu KČT a oddílu TJ na rok 2019
 12. Schválení zprávy o činnosti KČT a oddílu TJ
 13. Schválení zprávy o hospodaření KČT a oddílu TJ
 14. Schválení rozpočtu KČT a oddílu TJ na rok 2019
 15. Diskuze
 16. Volba předsedy, místopředsedy a jednatele odboru KČT a oddílu turistiky TJ Spartak
 17. Volba výboru KČT a oddílu TJ a volba kontrolní komise KČT
 18. Volba delegátů na konferenci oblasti KČT (2+2)
 19. Volba delegátů na konferenci TJ Spartak (6+5)
 20. Volba delegáta do smírčí komise TJ Spartak
 21. Plán akcí 2019
 22. Zpráva volební komise
 23. Návrh a schválení usnesení členské schůze KČT a oddílu TJ
 24. Promítání
 25. Občerstvení

Těšíme se na hojnou účast!!

Klub českých turistů

Dokumenty Klub českých turistů

Vyhledávání

mesto rokytnice

Ministerstvo školství a mládeže

MŠMT podporuje sportovní činnost dětí a mládeže.

Liberecký kraj

Činnost TJ je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje

Česká unie sportu