Klub českých turistů

KCT.fw

Protože není možné uskutečnit členskou schůzi obvyklou formou, rozhodl výbor KČT, v souladu se stanovami KČT a platnou legislativou, o jejím konání formou per rollam. Schůze se bude konat v  období od 05.12 do 15.12.2020. Materiály k odsouhlasení a volbě dostanete buď mailem, nebo kdo nemá mail, tak v písemné formě domů. Včetně návodu, jak postupovat.

Odsouhlasovat se bude: zpráva o činnosti KČT, zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní komise a návrh rozpočtu na rok 2021.

Volit se budou delegáti na: Konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou a Konference Oblasti KČT Libereckého kraje, dále člen Smírčí komise TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou.

 

Antonín Sajdl

předeseda KČT Rokytnice nad Jizerou

Klub českých turistů

Dokumenty Klub českých turistů

Vyhledávání

mesto rokytnice

Ministerstvo školství a mládeže

MŠMT podporuje sportovní činnost dětí a mládeže.

Liberecký kraj

Činnost TJ je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje

Česká unie sportu