Klub českých turistů

KCT.fw

POZVÁNKA

Na výroční schůzi KČT, odboru TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu turistiky TJ Spartak Rokytnice n. Jiz.

Termín:   Sobota 10.12.2022 od 16:00 hodin, od 15:30 hodin se vybírají členské příspěvky KČT na rok 2023.

 Kde:         Restaurace U Mojmíra v Horní Rokytnici n. Jiz.

 

Program:

 1. Zahájení schůze
 2. Schválení programu schůze
 3. Schválení jednacího a volebního řádu
 4. Volba řídícího schůze
 5. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 6. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Zpráva o činnosti KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu turistiky TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. (dále jen KČT a oddílu TJ)
 9. Zpráva značkařů
 10. Zpráva o hospodaření KČT a oddílu TJ
 11. Zpráva kontrolní komise KČT
 12. Schválení zprávy o činnosti KČT a oddílu TJ
 13. Schválení zprávy o hospodaření KČT a oddílu TJ
 14. Schválení rozpočtu KČT a oddílu TJ na rok 2023
 15. Diskuze
 16. Volba předsedy, místopředsedů a členů výboru odboru KČT a oddílu turistiky TJ Spartak a jejich náhradníků
 17. Volba předsedy kontrolní komise KČT a jejich členů a náhradníků
 18. Volba delegátů na konference oblasti KČT
 19. Volba delegátů na konference TJ Spartak
 20. Volba člena smírčí komise TJ Spartak
 21. Plán akcí 2023
 22. Zpráva volební komise
 23. Návrh a schválení usnesení členské schůze KČT a oddílu TJ
 24. Občerstvení

Těšíme se na hojnou účast!!

Klub českých turistů

Dokumenty Klub českých turistů

Vyhledávání

mesto rokytnice

Ministerstvo školství a mládeže

MŠMT podporuje sportovní činnost dětí a mládeže.

Liberecký kraj

Činnost TJ je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje

Česká unie sportu