Lyžařský klub

LY.fw

Volební konference LK bude dne 11.5.2018 od 18:00

 Program  členské schůze LK dne 11.5.2018 od 18:00 v jídelně ZŠ

 

1/ Zahájení

2/ Schválení programu, jednacího a volebního řádu

3/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

4/  Volba pracovního předsednictva

5/  Volba mandátové, volební a návrhové komise

6/  Volba delegátů na konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou a volba členů výboru LK

7/  Zpráva o fungování LK

8/  Zpráva o fungování jednotlivých teamů

9/  Výsledky voleb

       10/  Usnesení

              11/ Diskuse

12/  Závěr

Dokumenty Lyžařský oddíl

Vyhledávání

MSMT logotyp text RGB cz

MŠMT podporuje sportovní činnost dětí a mládeže.

Logo LK barevne RGB

Činnost TJ je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje

Logo CUS-SSN-vertikal