Lyžařský klub

LY.fw

Ski klub Masters - jak šel čas

 

Založen v roce 2008 - u jeho zrodu stál Vladimír Málek. Do konce roku 2016 měl 18 členů.

Největší úspěch, přínosy a nejdůležitější momenty:

2x křišťálový globus za 2. místo v celkovém hodnocení světového poháru Masters v podání Vladimíry Krejčí.

Zimní hry Masters Slovinsko 2010Honza Samohel ml. 2 místo, Honza Čermák 3.místo .

Z  Mistrovství světa členové Ski klubu Masters získali několik medailí. Roman Dědeček (2012 Mammoth mountain USA – 3.místo)), Hanka Ledvinová (2013 Megeve 3.místo), Vlaďka  Krejčí (2015 Abetone 3 .místo, 2017 Meiringen 2.místo), Honza Čermák -Meiringen 3.místo).

 

Na MS v USA dokázal Ski klub Masters pro 12 členů sehnat a vysponzorovat  peníze a přispěl každému členu, který na MS odjel částkou cca 50.tis Kč.

 

Světové poháry- medailové pozice obsazují všichni členové Ski klubu Masters a počet medailí je přes dvěstě.

 

Závodníci jsou několikanásobnými  Mistry ČR a vítězové Českého poháru Masters.

 

V soutěži  Sportovec roku za okres Semily za rok 2015 obsadil Ski Klub Masters 4. místo.

                                                                                                      

Před dvěmi lety převzal Ski klub Masters patronát nad Matějem Ponocným, který nosí medaile z Deaf Evropských poháru a atletických závodů a dělá nám jen radost. Bereme ho na soustředění a na naši výzvu ve spolupráci s paní Holubcovou, která sepsala žádost ,  se využila možnost dotačního titulu a  pro Matěje byly získány peněžní prostředky na materiál od Města Rokytnice,  za což velmi děkujeme.

 

Ski klub Masters podal v roce 2012 návrh na ocenění medailemi za mnohaletou činnost pro několik členů Spartaku. Přestože to opět celé zapadlo do propadliště dějin TJ i LK, jsme velmi rádi, že jsme stihli kromě jiných, ocenit i pana Oldřicha Udatného, který bohužel již není mez námi.

On stál u počátků budování našeho lyžařského  střediska a rokytnickému lyžování hodně dal.

 Čest jeho památce!

 Prosazení Mistrovství světa Masters do Rokytnice na konferenci FIS 6/2013. Jak to dopadlo všichni víte! Všechno přišlo vniveč- vložené peníze, energie, práce, čas, protože bývalý VTJ to zase zrušil.

 

Tyto naše úspěchy jsou velmi cenné zvláště proto, že jich Ski klub Masters a jeho členové dosáhli bez podpory VLK a není myšlena jen ta finanční! Dosáhli jich  za své či vysponzorované peníze.

 

Ski klub Masters pod vedením Vladimíra Málka uspořádal 6. ročníků fisového závodu Memoriál Dr. Jana Vedrala. Bez podpory VLK. Nesl na svých bedrech po všechny roky náklady na tento  závod,  s výjimkou úhrady  bodů za rozhodčí, které proplatil VTJ a za toto děkujeme.  

 Velké poděkování by mělo patřit  především panu Málkovi a mělo by se mu dostávat i úcty od činovníků jak VLK, tak VTJ.

 

Bohužel vše je tu ale naopak. Odměnou, za všechnu tu odvedenou práci, mu bylo to, že byl neoprávněně vyloučen J. Jirmanem, I. Hrbkem, K. Patočkou, J. Nechanický a M. Nechanickým  z LK což vyústilo v soudní při, při které bylo potvrzeno, že vyloučení bylo neoprávněné!

 

Jenže ono to neskončilo. Poté došlo ke zrušení MS Masters-použil se argument, že by MS zabránilo rozvoji střediska Horní Domky.  

Dalším kontroverzním a destruktivním rozhodnutím směrem ke Ski klubu Masters bylo odsouhlasení poplatku VLK pro naše hostující členy v loňském roce. O tomto rozhodnutí jsme se dozvěděli ke konci roku 2016. Přičemž když se to všechno  sečte, tak hostujícího člena by vyšla sezona, než by se vůbec postavil na lyže,  na  28.000,-Kč. Takto postavené podmínky VLK chápali naši hostují  jako znevýhodňující a pro ně neakceptovatelné. Hostující členové se právem ptali, za co mají tyto peníze dát, zvláště proto, že si členové Ski klubu Masters hradili vše sami z peněz vysponzorovaných nebo svých a nezatěžovali  rozpočet ani LK a ani TJ.  Proč by měli vkládat peníze tam, kde jim ani nevysvětlili co za ně dostanou a jak se peníze použijí. Z těchto důvodů ukončili členství v LK a TJ.

Něco podobného  zde zažil i Milan Jon s juniorským týmem. Je toto ještě pořád o sportu???

 Situace v LK není uspokojivá. Na konferenci LK, a to nejenom na té letošní,  se čeká i tři čtvrtě hodiny, protože nemáme potřebný počet účastníků. Jak je to možné, když v LK je kolem 270 členů. Tady je vidět nefunkčnost tohoto uskupení, kterému velí VLK. Nefunguje komunikace. Je zde neochota podávat informace byť na tak jednoduché dotazy jako je ohodnocení trenérů. Tento dotaz byl na konferenci položen několikrát a k odpovědi jsme se nedobrali.

Mnoho dalších  dotazů nebylo možné vznést, protože diskuze byla předčasně ukončena panem Markem Nechanickým, který už chtěl jít prostě domu. Konference se schází jednou za rok a kde jinde by se měl člen LK dozvědět jak je to s hospodařením LK a čerpání rozpočtu. Největší úspěchy v soutěžích sezony 2016/2017 měl především Ski klub Masters, ale ten není ve VLK uznávaný ani podporovaný.

 

Z výše uvedeného je patrné, že jsme nuceni již několik let setrvávat v klubu, který si říká lyžařský, ale ve kterém směrem k nám členům Ski klubu Masters  mnoho nefunguje a jeho aktivitu nepodporuje. Stále se zde řeší osobní problémy a lidé, kteří by tuto práci mohli dělat, protože mají znalosti , zkušenosti a něco o lyžování opravdu vědí, nejsou tzv. připuštěni neboli demokraticky zvoleni - termín , který se zde s oblibou používá.

 

Snaha o naše odloučení trvá již několik let a na základě výše uvedených skutečností jsme  opět požádali o osamostatnění, protože se chceme rozvíjet a nechceme být stále bržděni nesmyslnými rozhodnutími VLK.

Jen tak z legrace o to opravdu nežádáme.

 

Za těch devět let jsme ukázali, jak skvělí jsme nejen co se týče sportovních výsledků, ale že jsme velkým přínosem i v propagaci TJ, LK a celé Rokytnice. Máme neskutečné ztížené podmínky a přesto vyčníváme   a stále záříme, i když  jsou zde snahy o to, abychom pohasli. 

 

Znovu dnes tady na konferenci TJ oslovujeme všechny delegáty, aby hlasovali pro naše odloučení. Když tu může být například klub paraglaidistů, kde na závody lítá jedna členka a dostává podporu od TJ, proč by nemohli členové Ski klubu Masters konečně sportovat bez těžkostí, které jim VLK neustále vytváří.

 

Odloučením se budeme snažit ukázat ostatním oddílům, že lze pracovat bez pomluv, diskriminace, persekuce, xenofobie a segregace.

V Rokytnici dne 16.6.2017

Za Ski klub Masters přečetla

Vladimíra Krejčí

Dovětek:

Přes neustále vstupy pana Zbyňka Neumanna, které narušovaly čtení tohoto příspěvku,  nebylo možné příspěvek přečíst celý a některé pasáže byly zkráceny. Bylo zažádáno s velkým předstihem před konferenci TJ o to, aby k přednesení tohoto příspěvku byl dán dostatečný časový prostor. Nestalo se tak.  Absence možnosti svobody projevu, demokracie, rovnosti a svobody slova zde přetrvává, zvláště pokud se nějaká informace týká Ski klubu Masters.

Pro pana Martina Riedla- S ohledem na naše hostují a úctu  kterou k nim chováme, a protože  nás vždy  dobře reprezentovali, plnili povinnosti člena Ski klubu Masters a TJ, jsme  byli nuceni situaci s ohledem k nesmyslným poplatkům VLK  nějak řešit . To je důvod proč   vznikl  Ski klub Masters, z.s.. My jsme se o své hostující členy museli nějak postarat, nemohli jsme se k nim obrátit zády. Je to jen lidská slušnost a kdyby ve VLK fungovaly normální vztahy, nikdy bychom se nemuseli dobrat k takovýmto koncům a žádat o odloučení! 

Vladimíra Krejčí

 

 

Dokumenty Lyžařský oddíl

Vyhledávání

mesto rokytnice

Ministerstvo školství a mládeže

MŠMT podporuje sportovní činnost dětí a mládeže.

Liberecký kraj

Činnost TJ je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje

Česká unie sportu