Novinky

Návrh Stanov - konečná verze: Návrh stanov III.

 

všechny připomínky, které V TJ obdržel, budou společně s komentářem vyvěšeny do konce tohoto týdne...

Děkujeme za pochopení...

 

Výbor TJ

24.10. - úprava: doplněna částka u rozhodování o koupi/prodeji nemovitých/movitých věcí (čl. III odst.                               2.5 k a odst. 3.8 g)

          - úprava: úsnášeníschopnost náhradní členské schůze oddílů (čl. IV odst. 8)

 

úprava v čl.V, odstavec 12 d) - již je samostatným odstavcem  - oprava vložena

 

Připomínky členů (B.Patočka, R.Žalská, M.Jon, V.Krejčí: připomínky ke Stanovám s komentářem

Připomínky sk.Masters s komentářem: Připomínky sk.Masters s komentářem

Připomínky p.Seidla s komentářem: připomínky p.Seidla s komentářem