Novinky

Dobití členské průkazky na zimní sezónu pro členy TJ Spartak Rokytnice

  1. Člen TJ je povinen mít zaplacené členské příspěvky pro následující rok zimní sezóny ( pokud je sezóna 2015/2016, je nutné mít na členské průkazce 30.09.16) – jinak nebude členská kartička dobita. Členské příspěvky lze zaplatit do zahájení zimní sezóny  ( cca do 15.12. příslušného roku) v kanceláři TJ Spartak. Po zahájení sezóny již není možné zaplatit členské příspěvky na počkání – vyřízení trvá cca 1 týden.
  2. Ke každé členské průkazce, kdy její majitel bude požadovat celosezónní skipas ( týká se to VŠECH členů, kteří požadují celosezónní skipas !!!), bude vystaveno potvrzení o odpracovaných hodinách v rámci TJ nebo a.s., na kterém bude z přední části jméno a příjmení, potvrzené odpracované hodiny a na zadní straně bude datum vystavení potvrzení, razítko TJ Spartak, podpis tajemníka a částka, za kterou bude členská průkazka nabita. Toto potvrzení vystavuje POUZE tajemník TJ v pracovních hodinách
  3. S členskou průkazkou a s potvrzením se člen TJ dostaví na pokladnu Spartak a.s. – Horní Domky.  Bez potvrzení a bez zaplacení členských příspěvků ( na průkazce  MUSÍ být 30.9.16 pro letošní sezónu) nebude členská průkazka dobita.  Toto se týká i skipasů pro členy TJ nad 65 let, kteří nemají povinnost odpracovat hodiny a i pro členy TJ Spartak nad 70 let, kteří mají skipas zdarma). Po uhrazení příslušné částky (pokud nemá skipas zdarma) mu bude členská průkazka na pokladně dobita.