Novinky

Výběrové řízení na post člena DR Spartak Rokytnice, a.s.

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou prodlužuje termín výběrového řízení na obsazení místa člena dozorčí rady Spartak a.s.

Uchazeči musí podat přihlášku elektronicky i písemně

Písemnou přihlášku zasílejte na adresu nebo doručte do kanceláře TJ Spartak:

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Horní 461

512 44 Rokytnice nad Jizerou

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nejpozději do 31.3.2016  do 24:00 hodin

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:


a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,

e) kontaktní spojení (telefon, e-mail) uchazeče,
f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:


a) strukturovaný životopis
b) čestné prohlášení o bezúhonnosti  ( pokud bude uchazeč vybrán, bude vyzván k předložení výpisu z rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce)

c) motivační dopis

Uchazeč musí splňovat následující požadavky:

  • plnoletost
  • bezúhonnost

VÝHODOU:

  • znalosti ohledně provozu lyžařského střediska s dlouhodobou vizí rozvoje  
  • celková orientace v lyžařském průmyslu
  • dobrá orientace v ekonomických, technických a hospodářských otázkách
  • dobré organizační a komunikační schopnosti

 

Veškeré náklady vyplývající z požadavků na výběrové řízení nese uchazeč.

TJ Spartak Rokytnice si vyhrazuje právo nikoho nevybrat

V Rokytnici nad Jizerou 2.3.2016