Novinky

Tělovýchovná jednota SPARTAK

Rokytnice nad Jizerou všechny srdečně zve na

 

 

KONFERENCI TJ SPARTAK Rokytnice nad Jizerou, z.s.,

 

 

 

 která se uskuteční

v jídelně ZŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou,

v pátek 15.4.2016 od 18.00 hodin

 

Všichni jste srdečně zváni…..

 

 

PROGRAM KONFERENCE:

 

 • Zahájení konference
 • Volba pracovního předsednictva
 • Schválení programu konference
 • Schválení jednacího řádu
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Volba komisí (mandátová, návrhová)
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva předsedy TJ Spartak
 • Zpráva o hospodaření TJ Spartak
 • Zpráva kontrolní komise
 • Zpráva ředitele společnosti Spartak Rokytnice, a.s.
 • zpráva představenstva společnosti
 • Zpráva DR Spartak Rokytnice, a.s.
 • zprávy o činnosti oddílů a klubů – příspěvky zkráceny na cca 2 min (celé zprávy k dispozici v kanceláři TJ)
 • příspěvek starosty města Rokytnice nad Jizerou
 • Diskuse
 • Návrh a schválení usnesení
 • Závěr