Novinky

 

Program Konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

 • Zahájení konference
 • Volba pracovního předsednictva
 • Schválení programu konference
 • Schválení jednacího řádu
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Volba komisí (mandátová, návrhová)
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva předsedy TJ Spartak
 • Schválení roční účetní závěrky za rok 2015
 • Zpráva kontrolní komise
 • Zpráva ředitele společnosti Spartak Rokytnice, a.s.
 • Zpráva DR Spartak Rokytnice, a.s.
 • příspěvek starosty města Rokytnice nad Jizerou
 • Diskuse
 • Návrh a schválení usnesení
 • Závěr