Novinky

Tělovýchovná jednota SPARTAK

Rokytnice nad Jizerou všechny srdečně zve na

KONFERENCI TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.,

 která se uskuteční v jídelně ZŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou

v pátek 24.11.2017 od 18.00 hodin.

 

Program konference 24.11.2017

 • Zahájení konference
 • Volba pracovního předsednictva
 • Schválení programu konference
 • Schválení jednacího řádu
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Volba komisí (mandátová, návrhová)
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva předsedy TJ Spartak
 • Zpráva kontrolní komise
 • Zpráva PŘ Spartak Rokytnice, a.s.
 • Zpráva DR Spartak Rokytnice, a.s.
 • Změna Stanov TJ
 • Diskuse
 • Návrh a schválení usnesení
 • Závěr