Novinky

KONFERENCE TJ SPARTAK

Všichni jste srdečně zváni na KONFERENCI TJ Spartak, která se uskuteční v pátek 18.5.2018 od 18:00 hodin v jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou.

PROGRAM:

 • Zahájení konference
 • Volba pracovního předsednictva
 • Schválení programu konference
 • Schválení jednacího řádu
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Volba komisí (mandátová, návrhová)
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva předsedy TJ Spartak – schválení výroční zprávy
 • Zpráva o hospodaření TJ Spartak – schválení účetní závěrky a převedení HV na účet vlastního jmění
 • Zpráva kontrolní komise
 • Zpráva ředitele společnosti Spartak Rokytnice, a.s.
 • Zpráva PŘ Spartak Rokytnice, a.s.
 • Zpráva DR Spartak Rokytnice, a.s.
 • zprávy o činnosti oddílů a klubů – příspěvky zkráceny na cca 2 min (celé zprávy k dispozici v kanceláři TJ)
 • Diskuse
 • Návrh a schválení usnesení
 • Závěr