Novinky

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. zve všechny na KOnferenci TJ Spartak, která se koná v pátek 23.11.2018 od 18:00 hodin v jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou....

Program:

·        Zahájení konference

·        Volba pracovního předsednictva

·        Schválení programu Konference

·        Schválení jednacího řádu

·        Schválení volebního řádu

·        Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

·        Volba komisí (mandátová, návrhová, volební)

·        Zpráva mandátové komise

·        Zpráva předsedy TJ Spartak

·        Zpráva vedení společnosti Spartak Rokytnice, a.s.

·        Zpráva DR Spartak Rokytnice, a.s.

·        Diskuze – vystoupení hostů

·        Volby

·        zprávy o činnosti oddílů a klubů – informace o činnosti za rok 2018

·        výsledky voleb do V TJ a RK TJ Spartak Rokytnice

·        Návrh a schválení usnesení

·        Závěr