Novinky

TJ Spartak poskytuje svým členům zvýhodněné jízdné v podobě zvýhodněného sezónního skipasu. Po odpracování brigádnických hodin si člen TJ může zakoupit sezónku za 2 550,-.

Má ji na své členské průkazce se svou fotografií.

Průkazka je na jméno a je NEPŘENOSNÁ!!! Pokud ji člen TJ zapůjčí komukoliv, vystavuje se nebezpečí zablokování.

Odblokování průkazky stojí 2 000,-Kč!