Novinky

 

Tělovýchovná jednota SPARTAK

 Rokytnice nad Jizerou

Vás všechny srdečně zve na 

K O N F E R E N C I     T J      S P A R T A K,

která se uskuteční

v jídelně ZŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou,

v pátek 31.5.2019 od 18.00 hodin

 

P R O G R A M       K O N F E R E N C E

·        Zahájení konference

·        Volba pracovního předsednictva

·        Schválení programu konference

·        Schválení jednacího řádu

·        Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

·        Volba komisí (mandátová, návrhová)

·        Zpráva mandátové komise

·        Zpráva předsedy TJ Spartak – schválení výroční zprávy

·        Zpráva o hospodaření TJ Spartak – schválení účetní závěrky a převedení HV na účet vlastního jmění

·        Zpráva kontrolní komise

·        Zpráva ředitele společnosti Spartak Rokytnice, a.s.

·        Zpráva PŘ Spartak Rokytnice, a.s.

·        Zpráva DR Spartak Rokytnice, a.s.

·        zprávy o činnosti oddílů a klubů – příspěvky zkráceny na cca 2 min (celé zprávy k dispozici v kanceláři TJ)

·        Diskuse

·        Návrh a schválení usnesení

·        Závěr