Novinky

Volební lístek - ZDE 

PROGRAM KONFERENCE KONANÉ DNE 25.6.2021 OD 18:00 HODIN V JÍDELNĚ ZŠ ROKYTNICE NAD JIZ.

 • Zahájení Konference
 • Volba pracovního předsednictva
 • Schválení programu konference
 • Schválení jednacího řádu
 • Schválení volebního řádu
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Volba komisí (mandátová, návrhová, volební)
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva ředitele společnosti Spartak Rokytnice, a.s.
 • Zpráva PŘ Spartak Rokytnice, a.s.
 • Zpráva DR Spartak Rokytnice, a.s.
 • Zpráva člena V TJ Spartak – schválení výroční zprávy za rok 2019, 2020
 • schválení účetní závěrky a převedení HV na účet vlastního jmění za rok 2019,2020
 • Vysvětlení konání voleb
 • Zpráva kontrolní komise
 • zprávy o činnosti oddílů a klubů za rok 2020 – příspěvky zkráceny na cca 2 min (celé zprávy k dispozici v kanceláři TJ)
 • kandidáti do V TJ – krátké info: proč kandiduje
 • VOLBY – VÝBOR TJ
 • Stanovy – vložení možnosti hlasování PER-ROLAM
 • Diskuse – pouze k Výboru TJ
 • Návrh a schválení usnesení
 • Závěr