Novinky

POZVÁNKA NA ODDÍLOVOU KONFERENCI ASPV

Datum: 5.11.2021, 18:00

Místo: Hala TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, klubovna

PROGRAM KONFERENCE

 1. Prezence členů
 2. Zahájení schůze
  1. Konstatování usnášeníschopnosti schůze
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba orgánů schůze
   1. Volba předsedy schůze
   2. Volba předsedy a 2 členů volební komise
   3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 1. Vysvětlení důvodu konání schůze
 2. Volba výboru ASPV
 3. Volba člena smírčí komise
 4. Diskuze
 5. Závěr