Novinky

Pozvánka na členskou schůzi fotbalového oddílu

 

Oddílová schůze se bude konat v klubovně na fotbalovém hřišti v pondělí 11.12.2023 v 17:30

 

-Zahájení

-Volba zapisovatele

-Volba oddílového výboru

-Volba delegátů na konferenci TJ

-Závěr