Novinky

Vážení rodiče dětí sportujících v TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o využití finančních prostředků z dotace, kterou tělovýchovná jednota dostala od Libereckého kraje.

V roce 2023 jsme obdrželi dotaci od Libereckého kraje z dotačního programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích.

Celková výše dotace činila 250.880,- Kč.

Dotace byla využita na:

            Odměny trenérů v lyžařském oddíle 124.280,- Kč.

            Odměny trenérů v oddíle kuželek     50.100,- Kč.

            Odměny cvičitelů v oddíle ASPV     28.200,- Kč.

            Odměny trenérů ve fotbalovém oddíle 48.300,- Kč.

Finanční podpory Libereckého kraje si velmi vážíme. Díky ní mají naše oddíly lepší možnosti pro poskytování kvalitního materiálního a personálního zabezpečení pro sportovní činnost dětí a mládeže.

Za TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Jindřiška Patočková – tajemnice TJ