Novinky

Výzva k podání nabídky

Tělovýchovná jednota Spartak Rokytnice nad Jizerou z. s. jako Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na služby.

Název zakázky: Zaměření stávajícího stavu objektu sportovní haly

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Sídlo:

Horní Rokytnice 461, Rokytnice nad Jizerou, 51244

IČ, DIČ:

00527611, CZ00527611

Telefon:

+420 732 233 117

Identifikátor datové schránky:

c7stkx5

Kontaktní osoba:

Jindřiška Patočková

E-mail/tel.:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / +420 732 233 117

2.  DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Poptáváme zaměření stávajícího stavu (pasport) objektu sportovní haly v Rokytnici nad Jizerou, čp. 461 Horní Rokytnice. Objekt se nachází na parcele stpč. 1013 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (https://mapy.cz/s/fofelopemo). Jedná se o zděný objekt, částečně zapuštěný ve svahu, ve kterém je umístěna velká sportovní hala (ca 780 m2), gymnastická tělocvična (ca 260 m2), posilovna, 2 klubovny, byt správce, kancelář, ubytovna a technické a provozní zázemí. Zastavěná plocha celého objektu je ca 1915 m2.

Zaměření bude zobrazovat půdorysy všech podlaží se zobrazením veškerých svislých konstrukcí, min. 3 příčné řezy zachycující všechny výškové úrovně objektu, pohledy ze 4 stran a vazby na okolní terén (vstupy apod.). Součástí bude popis místností s uvedením názvu a výměr. Soupis místností bude uveden také samostatně v tabulkovém zobrazení.

Formát odevzdání výkresů je 2x tisk v odpovídajícím formátu v měřítku 1:50, dále budou veškeré výkresy odevzdány ve formátu dwg, tabulky ve formátu xlsx, případně texty v docx (tabulky a texty budou odevzdány v tištěné podobě ve formátu A4). Součástí odevzdání je fotodokumentace objektu, kdy budou z každé místnosti zachyceny všechny ve výkresech zobrazované konstrukce, včetně venkovních pohledů na objekt. Odevzdání fotodokumentace bude elektronicky na datovém nosiči nebo odkazem na datové úložiště a to ve formátu jpg.

K dispozici jsou u Zadavatele jako vstupní údaje části původní projektové dokumentace (pouze jeden půdorys a jeden řez). Geodetické zaměření objektu není zpracováno.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Předmět plnění zakázky se nachází na adrese Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.

Realizace předmětu zakázky musí být provedena v termínu od 1.4. 2024 do 30. 6. 2024.

4. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel neorganizuje společnou prohlídku místa plnění. Tu je možno dohodnout individuálně po předchozí dohodě s kontaktní osobou uvedenou v bodě 1.

5. ZPŮSOB A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky lze podávat e-mailem, datovou schránkou, nebo osobně. Všechny kontakty jsou uvedené v bodu 1. Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 11.3.2024 v 10:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.