Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU

ASPVDatum a čas: pátek 5.4.2024 od 18:00 v hale TJ Spartak

Místo: Hala TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, klubovna

PROGRAM SCHŮZE

 1. Prezence členů
 2. Zahájení schůze
  1. Konstatování usnášeníschopnosti schůze
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba orgánů schůze
   1. Volba předsedy schůze
   2. Volba předsedy a 2 členů volební komise
   3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Diskuze
 4. Volba delegátů na Konference TJ Spartak
 5. Volba člena Smírčí komise
 6. Diskuze
 7. Závěr
V Rokytnici nad Jizerou 18.3.2024